Personlig programmering

Ta din utveckling till nästa nivå

 

För dig som känner att du har disciplinen och vill sköta största delen av din träning själv så är detta ett alternativ för dig! Tillsammans med din tränare sätter du upp de mål du vill nå. Innan träningen börjar analyserar vi dig för att stämma av din status på rörlighet, funktion, styrka och kondition, analysen byggs på de specifika mål som du har. Efter analysen så sätts träningsprogrammet för att ta om hand om de resultat vi fått i analysen och tar sikte på de mål du satt upp. Du träffas inte lika ofta med din tränare som under personlig träning. För mer information eller bokning av din kostnadsfria konsultation maila Jonas här

 

kalender